experience matters

..og litt historikk

  • 2001 til 2002 - Etableringsfasen 
  • 2003 til 2005 - Vekst, utvikling og segmentering 
  • 2006 til 2010 - Expo Vestfold (EV) etablerer tett samarbeid med BlueX (tidligere Vigeland Arrangement), hvor EV er ansvarlig for produsentrollen i alle større konferanser, primært i Norge. Expo Vestfold blir omdannet til aksjeselskap i 2006.
  •  2011 til 2017 - Det vellykkede samarbeidsprosjektet førte til en vekst av konferanser, arrangert i utlandet. Konferanser fra 150 til 600 deltagere har blitt gjennomført med stor suksess og fornøyde kunder.
  • 2018 - Selskapene samles under ett varemerke – ExpoV - for sin økte satsing på konferanser. Ny profil og felles plattform, inkludert kontor i både Tønsberg, Drammen og Oslo