bigstock-General-Data-Protection-Regula-242752150_crop.jpg

Personvernerklæring

 
 

Denne erklæringen gjelder behandling av personopplysninger hos ExpoV AS

 

Behandlingsansvaret ligger hos ExpoV AS ved Erik Dreier.
Når du bestiller en reise behandler vi dine personopplysninger i henhold til EU's personvernregler (GDPR) av 25. mai 2018 og Personopplysningsloven av 1. mai 2001.
 
Formålet med informasjonen og hvilken type
Vi henter inn opplysninger fra deg som bruker for å kunne gi deg de tjenester vi tilbyr og for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg.
Bestiller du en reise/arrangement av oss, innhentes navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. I noen tilfeller innhentes også informasjon om pass dersom vi skal bistå med forhåndsinnsjekk hotell, spesielle flyselskaper som benyttes (avhenger av reisemål og gjeldende regelverk) eller i en krisesituasjon (ExpoV har egen krisestab for beredskap og rådgivning ved krisesituasjoner), evt. i tilfeller hvor du opplyser oss om spesielle behov, for eksempel allergier, assistanse på flyplass o.l. som er viktig i forhold til gjennomføringen av reisen for din del. Ber du om et tilbud fra oss vil det være kontaktinformasjon.
Ønsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev trenger vi din e-post adresse.
All informasjon gis frivillig av deg som kunde/bruker enten via telefon, e-post eller via skjemaer på vår internettside (ikke pr. 2018). Vi henter ikke inn informasjon om deg som bruker fra andre.
 
Utlevering av opplysningene til tredjepart
Den informasjon vi får av deg som kunde brukes kun til det som er nødvendig for oss. I de tilfeller det er nødvendig vil den bli delt med andre.
Navn og kontaktopplysninger legges inn i alle bestillinger på fly, da dette er påkrevet av flyselskapene og må gjøres tilgjengelig for dem. Dataene slettes fra oss etter hjemkomst, senest ved utgangen av samme år som reisen ble foretatt. Det samme gjelder også når det bestilles hotell eller landarrangement gjennom en agent vi benytter eller direkte hos hotellet. Her er det navn og i noen tilfeller kontaktinformasjon som telefonnummer som blir utlevert.
Spesielle ønsker og behov deles også med våre underleverandører der det er nødvendig. For eksempel opplysninger om allergier til hoteller.
I sjeldne tilfeller hvor agenter ordner visum eller flybilletter på stedet må også passopplysninger oversendes agenten.

Sletting og lagring
Informasjon som hentes inn fra deg som firma/kunde lagres primært i vårt økonomisystem ifbm utfakturering, men primært er det firmaet som faktureres. Opplysninger knyttet til reise, overnatting, passinformasjon etc. tas kun vare på i samme år som reisen finner sted, deretter slettes informasjonen.

Påmeldte til nyhetsbrev lagres hos tredjepart, MailChimp, her slettes e-post adresse ved avmelding. Avmelding skjer enten ved at du klikker på avmeldingslenken i nyhetsbrevet eller kontakter oss med ønske om at vi foretar avmeldingen. ExpoV opererer ikke med nyhetsbrev i 2018.
I databehandlingsavtale med våre leverandører er kravet at data slettes umiddelbart etter at en reise er gjennomført.
 
Rettigheter
Som bruker eller kunde har du rett til å kreve innsyn i de opplysninger vi har lagret om deg. Du kan også kreve å få endret opplysninger, eller å få slettet de opplysninger vi har om deg. Gjelder det nyhetsbrev gjøres dette av brukeren selv. Merk at sletting av deg som kunde kan, i sin helhet, først skje 5 år etter fakturautstedelse da denne må beholdes i henhold til Bokføringsloven. Alle andre opplysninger kan slettes etter forespørsel umiddelbart etter hjemkomst.
 
Sikkerhet
Dine opplysninger sikres på best mulig måte ved at vi har fokus på datasikkerhet og gjennom gode holdninger hos våre ansatte. Tilgangskontroll, logging, sletting av unødig informasjon og bruk av eksterne partnere på nettverksikkerhet nevnes som viktige tiltak i bedriften.
 
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, rettet og slettet kan sendes post@expov.no

Se også www.expov.no